Mùa giải chính của NBA đã chính thức bắt đầu.

Anh em click vào nút XEM NGAY bên dưới để tới trang xem nha.